در جاهایی که بار سازه ای زیاد باشد و همچنین ارتفاع آن زیاد باشد می شود به جای داربست مثلثی از داربست چکشی استفاده کرد.

داربست چکشی نسبت به داربست مثلثی مزیت هایی دارد که در اینجا به آنها می پردازیم.

در کشور ما باب شده که بیشتر از داربست مثلثی استفاده می کنند تا داربست چکشی.

و خرید و فروش داربست مثلثی نسبت به داربست چکشی دست دوم و نو بهتر انجام می شود.

اما در سازه های سنگین که بار بتن زیاد باشد نمی شود از داربست مثلثی استفاده کرد.

زیرا داربست مثلثی فقط در اندازه طولی۱۲۰ سانتی تولید می گردد و به همین خاطر در جاهایی که میزان باربری زیاد هست جوابگوی کار نمی باشد.

ولی داربست چکشی با مهاری های ۵۰-۷۰-۱۰۰-۱۵۰ تولید می گردد که می شود نسبت به نوع بار سازه مهاری مناسب را انتخاب کرد.

داربست مدولار چکشی

همچنین داربست چکشی دست دوم و نو کلا به همدیگه وصل شده و باعث یک پارچه شدن سازه می گردد که این کار باعث می شود هنگام بتن ریزی مقامت بیشتری داشته باشد.

پایه های داربست مثلثی ، مثلثی شکل بوده و فقط در ارتفاع ۵۰-۷۵-۱۰۰ سانتی متر موجود است.

پایه های داربست چکشی به هر اندازه ای می تواند باشد اگر حتی در کارخانه نیز به اندازه دلخواه شما تولید نشود خودتان می توانید اندازه مورد نظرتان را از پایه داربست چکشی  برش بزنید هیچ مشکلی هم پیش نمی آید.

داربست مثلثی نسبت به داربست چکشی جای زیادی را هنگام انبار کردن یا بار زدن اشغال می کند و هزینه حمل آن نسبت به داربست چکشی بیشتر است.

داربست چکشی دست دوم در صورت سالم بودن می تواند همان کارایی که داربست چکشی نو دارد را داشته باشد.

در هنگام خرید دقت داشته باشید که پایه ها و مهاری های داربست چکشی دست دوم صاف باشد.

در غیر این صورت هنگام وصل کردن به مشکل می خورید که باید تعمیر کنید.